کتاب تهدید ها و فرصت ها در شبکه های اجتماعی

کتاب سواد رسانه‌ای
آذر 8, 1399
کتاب بازاریابی در فضای مجازی
آذر 12, 1399
 


کتاب تهدید ها و فرصت ها در شبکه های اجتماعیاز کتاب های درحال چاپ و آماده سازی موسسه فرهنگی همیشه سبز پاینده مهر می باشد.

 

#مجید_درویش_زاده #لاین_استور #استارتاپونه