تهدید های فضای مجازی

دی 6, 1399
سن مجاز کودکان یزای استفاده از شبکه های اجتماعی

بهترین سن مجاز کودکان برای ورود به شبکه های اجتماعی

سن مجازکودکان برای ورود به شبکه های اجتماعی با گسترش نفوذ اینترنت دسترسی افراد به خدمات مختلف ارائه‌ شده .در شبکه های اجتماعی افزایش یافته است. […]
دی 7, 1399
شبکه های اجتماعی مجازی وعلت-های-استفاده-افراطی-ازآنها

علت استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی مجازی چیست؟

شبکه های اجتماعی مجازی با همه خوبی ها و مزایایی که دارند برخی مواقع  موجب تهدیداتی در شبکه های اجتماعی می شوند  ازمهم ترین این تهدیدات […]
دی 7, 1399
هویت در شبکه های مجازی

هویت در شبکه های مجازی

هویت در شبکه های اجتماعی به یکی ازتهدیدهای شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.در این مقاله سعی داریم تابه جنبه های مختلف هویت در شبکه های […]
دی 8, 1399
شبکه های اجتماعی آموزش نکاتی به کودکان در مورد استفاده ازآنها

شبکه های اجتماعی آموزش نکاتی به کودکان در مورد استفاده ازآنها

شبکه های اجتماعی به سرعت در حال رشد و توسعه می باشند. و در ۲ سال اخیر در کشورمان نیز در فضای اینترنت در تطابق با […]