دوره آموزشی شروع کسب و کار در شبکه های اجتماعی

دوره آموزشی تهدید ها و فرصت های شبکه های اجتماعی
آذر 1, 1399
کتاب اصول و قواعد شبکه های اجتماعی
آذر 4, 1399
 


دوره آموزشی شروع کسب و کار در شبکه های اجتماعیاز دوره های درحال برگزاری موسسه فرهنگی همیشه سبز پاینده مهر می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.